Vásárlási információk - Általános Szerződési Feltételek
1. Webáruház üzemeltetőjére vonatkozó adatok

Cégnév: Kocka Store Kft.
Székhely: 1037, Budapest, Csillaghegyi út 13., "Kelet A"
Vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló e-mail címe: info@kocka.hu
Központi iroda, postacím: 1037, Budapest, Csillaghegyi út 13., "Kelet A"
Cégjegyzékszám: 01-09-176063
Adószám: 24663034-2-41
Szerződés nyelve: magyar, amelyet az üzemeltető nem iktat
Tárhelyszolgáltató: Secnet Kft.

Kollégáink minden hétköznap 8:00 - 15:00 között szívesen válaszolnak az e-mailen beérkező kérdéseitekre.
E-mail: info@kocka.hu2. Alapvető rendelkezések

2.1 A kocka.hu webáruház kereskedelmi tevékenységének jellege: KISKERESKEDELEM, melyben a 2005. évi CLXIV. törvény alapján végzi kiskereskedelmi tevékenységét csomagküldő kereskedelem formájában. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2§ alapján:

4. csomagküldő kereskedelem: az a kereskedelmi tevékenység, amelynek során a kereskedő a termék jellemzőit és árát feltüntető, ezáltal a vásárló számára az áru megvételére vonatkozó ügyleti döntés meghozatalát lehetővé tevő kereskedelmi kommunikációt bocsátja a vásárló rendelkezésére, és az ilyen kereskedelmi kommunikáció alapján megrendelt terméket szállítja (szállíttatja) a megjelölt címre

9. kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység;

10. kereskedelmi ügynöki tevékenység: olyan tevékenység, amelynek keretében a kereskedő más javára termékek, szolgáltatások eladására vagy vételére tárgyalásokat folytat, és azokra megbízás alapján szerződést köt;

11. kereskedő: aki kereskedelmi tevékenységet folytat;

13. kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása A VÉGSŐ FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRE, ideértve a vendéglátást is;

18. nagykereskedelmi tevékenység üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is;

A kocka.hu webáruház a törvény értelmező rendelkezésében meghatározott: kereskedelmi ügynöki tevékenységet, kereskedelmi tevékenységet, kis- és nagykereskedelmi tevékenységet végzők számára nem érhető el!

Ha a vásárlási folyamat során a kocka.hu webáruházban a fenti csoportba tartozók kívánnak vásárolni, ezáltal a Kocka Store Kft. megítélése szerint nem a végső felhasználó részére történő értékesítést kívánnak lebonyolítani, jogosult a megrendelést törölni függetlenül a megrendelő személyétől.

A kereskedelmi tevékenységgel összefüggésben beérkező, a webáruház megrendelései közül törölt megrendelések vonatkozásában az admin értesíti az megrendelőt a törölt megrendelésről. Ilyen rendelések esetében kérjük, hogy az info@kocka.hu e-mail címen a nagyobb tételű vásárlások megrendelési feltételeinek egyeztetése érdekében szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot a vezetőséggel.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A Kocka Store Kft. a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. Az Üzemeltetőnek az adott termék adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék árának a Webáruházban közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a Webáruházban történt megjelenítés időpontjától hatályos.

2.3. A Webáruház használata, valamint a Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a jelen felhasználási feltételek 3. pontjában (Adatkezelési szabályok) meghatározottaknak megfelelően használja fel.


3. Adatkezelési szabályok

3.1. Az Üzemeltető célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a weboldalon regisztrált felhasználók személyes adatainak védelmét. A jelen felhasználási feltételekben található adatkezelési tájékoztató kizárólag a Webáruház tekintetében érvényes, nem alkalmazható harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még abban az esetben sem, ha ezek a weboldalak a Webáruházról közvetlenül hozzáférhetőek.

3.2. Az adatok kezelése során az Üzemeltető a törvényi előírásokat maradéktalanul betartva, a legnagyobb körültekintéssel jár el, azokat bizalmasan kezeli és harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződésből származó jogainak érvényesítése érdekében ez szükséges, illetve az adat hatóságok részére történő átadását jogszabály, vagy hatósági végzés illetve bírósági ítélet rendeli el.


4. Rendelés menete, megrendelés feldolgozása, és teljesítés

4.1. A megrendelések leadása a Webáruház online felületén lehetséges, azonban a megrendelés leadása nem minősül a Webáruház részéről a vételi ajánlat elfogadásának. A Webáruházban tett megrendelést az Üzemeletető csak akkor tudja befogadni, ha a vásárló a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a vásárlót terheli.

4.2. A Webáruházban történő első vásárlást megelőzően szükséges regisztrálni, a későbbi rendelések esetén pedig a már létrehozott regisztrációs fiókba kell bejelentkezni. A regisztráció megkönnyíti a későbbi vásárlást és az esetleges kedvezmények igénybevételét. Van lehetőség továbbá vendégként való vásárlásra, mely annyiban különbözik a regisztrációtól, hogy nem szükséges felhasználónevet és jelszót választani, hanem a megadott egyedi e-mail cím (későbbiekben felhasználónév) és a rendszer által generált jelszó segítsévégel a következő rendelésnél már be tud jelentkezni a vásárló.

4.3. Az oldalon feltüntettet árak minden esetben az ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A bruttó árak tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban az adott termékkör tekintetében meghatározott mértékű általános forgalmi adót. A Webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A Webáruházban szereplő termékképek és készletinformációk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. A raktárkészlet gyors változásai miatt kivételes esetben előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére „raktáron” lévőként szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen tévedésekért a Webáruház felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően tájékoztatja a vásárlót.

4. 4. A Webáruházban történő vásárlás esetén a "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell az info@kocka.hu e-mail címen. Fontos a telefonos elérhetőség pontos feltüntetése, mert a Webáruház sok esetben a kiszállítást megelőzően telefonon egyeztet a vásárlóval. Hiányos elérhetőségi adatok kitöltése esetén a megrendelést az Eladó nem teljesíti.
A vásárló a „Rendelés” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikk(ek) megvételére, és elfogadja ezen Általános Szolgáltatási Feltételek érvényességét.

4.5. A Webáruház a megrendelést követően a megrendelő részére automatikus visszaigazoló e-mailt küld a rendelés beérkezéséről. Az automatikusan küldött, a rendelési adatokat tartalmazó e-mail azonban nem minősül a Webáruház részéről a vételi ajánlat elfogadásának.

Amennyiben a megrendelő által leadott rendelésben szereplő termékek minőségében vagy mennyiségében eltérés van a kiskereskedelmi tevékenység keretében a végső felhasználók számára megrendelhető mennyiséghez képest, úgy ezt a Webáruház 48 órán belül jelzi a megrendelőnek e-mailben.
A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor az Eladó a megrendelés lezárásakor tájékoztató e-mailt küld, amelyben értesíti a Vevőt a megrendelt termék kiszállítandó mennyiségéről, és a csomag futárszolgálatnak történő átadásáról, a szállítás vagy átvétel várható időpontjáról.

4.6. A Webáruház a megrendelés lezárását követően tájékoztató e-mailt küld a megrendelőnek, a csomag futárszolgálat részére történő átadásáról, a megrendelt termék futárszolgálatnak átadott mennyiségéről, és ellenértékéről, mely az Üzemeltető és a felhasználó között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének. Kérjük, hogy e dokumentumokat olvassa el, és őrizze meg.

4.7. A megrendeléseket Webáruház automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vásárló később visszanézheti.
A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. Kérés esetén megrendelésről a megrendelés számának ismeretében az Eladó másolatot küld elektronikus formában.

4.8. Felhívjuk a figyelmet, hogy minden egyes véglegesített megrendelést a Webáruház rendszere külön megrendelésként kezel, így az egymás után közvetlenül, azonos vásárlónak és címre leadott megrendelések is külön csomagban kerülnek kiszállításra, amely esetben a szállítási díj is minden megrendelésnél külön felszámításra kerül. Ha már leadta megrendelését, de a csomagot újabb termékekkel bővíteni szeretné, úgy haladéktalanul lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, így –megrendelés státuszától függően, azaz a csomag futárszolgálatnak történő átadását megelőzően – még módosítható a megrendelés.Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket arra, hogy a véglegesített megrendeléseket a rendszer megrendelőnként összesíti.

4.9. A felhasználó a terméket a megrendeléskor megadott címen veheti át, valamint a kiszállítással egyidejűleg, vagy azt megelőzően a termék vételárát és a feltüntetett járulékos költségeket (például szállítás) a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételek szerint fizetheti meg.

4.10. Fizetési módok
4.10.1.A megrendelt termékek vételárát és az esetleges járulékos költségeket (amelyek minden esetben feltüntetésre kerülnek a megrendeléskor) a vásárló előzetes biztonságos internetes bankkártyás fizetéssel illetve a futárnak történő készpénzes fizetéssel teljesítheti (utánvét).
4.10.2. A Webáruház bizonyos, általa kiválasztott alkalmakkor vagy időszakonként kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít kupon formájában. Kupon akciók esetén a kupon kódját az érvényességi idején belül és felhasználási feltételeinek megfelelően a kell beírni a megfelelő mezőbe. Egy megrendeléshez csak egy kupon váltható be, a kuponok nem vonhatók össze.

4.11. Átvétel
4.11.1. Webáruház a megrendelt termékeket futárszolgálat útján történő kiszállítással juttatja el a megadott címre.
4.11.2. Ha 12:00 előtt rendel webshopunkban, akkor 1 munkanapon belül más esetben 2 munkanapon belül tudjuk teljesíteni, amennyiben a rendelés összes terméke raktáron van. A Webáruház törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem felel azért, ha a fenti szokásos szállítási idő nem tartható. Az esetleges késedelem esetén a Webáruház törekszik, de nem köteles a vásárlót értesíteni.
4.11.3. A megrendelő kiszállítási időpontot a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül választhat, későbbi időpontra történő kiszállítási időpont választása nem lehetséges.
4.11.4. A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni.

Sérült csomagolás esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibát. Ajánlott a termék sértetlenségét is az átvételkor ellenőrizni, és mennyiségi hiány vagy sérült termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket a vásárló csak saját felelősségére veheti át.


4.11.5. Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A kiszállítás munkanaponként 8-17 óra között történik. A vásárló köteles olyan szállítási címet és telefonszámot megadni, ahol a fenti időintervallumban elérhető.

4.11.6. Szállítási költség
Hozhozszállítás futárszolgálattal:

A kiszállítást a GLS futárszolgálat kollégái végzik, munkanapokon 8-17 óra között.

Átvétel csomagponton:

A csomagot országszerte több mint 300 hely egyikén átvehető így könnyen hozzájuthat a rendeléséhez munkából hazafelé vagy vásárlás, tankolás közben. Átvételi pontok között szerepel az Immedio és a Relay újságárúsok, az ÖMV, Avanti és Avia benzinkutak, bevásárlóközpontok (a rendelés leadásakor az átvételi pontok naprakész listából választhat).


A rendelést követően a csomagot átadjuk a futárszolgálatnak. Amikor a csomag megérkezik az átvételi pontra (Budapesten jellemzően 1 munkanap, vidékre inkább 2 munkanap múlva), SMS-ben és e-mailben értesítést küld önnek, , hogy mehet átvenni. A csomagpont előnye, hogy az átvételi pontok jellemzően hétfőtől vasárnapig 08:00-20:00 óra között tartanak nyitva – a benzinkutak éjjel-nappal nyitva vannak, autóval is kényelmesen megközelíthetők, és a legtöbb helyen bankkártyával is fizethet. (Ide kattintva részletes információt talál.) Fontos változás: az átvevőnek a csomag átvételekor be kell mutatnia a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél)!5. Elállás joga

5.1. A Webáruház vásárlóit megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállás jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül lehet gyakorolni. Nem alkalmazható az elállási jog a könyvekre, és DVD-kre, amennyiben csomagolásuk már kibontásra került valamint a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben felsorolt egyéb termékekre, amelyek a termék sajátos rendeltetéséből adódóan a „természeténél fogva nem visszaszolgáltatható” termékeknek minősülnek.

5.2. A fenti korlátozás alá nem eső termékek esetén a vásárló a szerződéstől a termék átvételét (illetve amennyiben a termék átvétele még nem történt meg a szerződés megkötésének napját) követő tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállás a következő feltételekkel gyakorolható:

5.3. Elállás esetén a terméket a vásárló az elállás közlését követő 14 napon belül bontatlan vagy bontott állapotban köteles visszajuttatni a Webáruházhoz. Határidőt megtartottnak tekintjük, amennyiben a vásárló igazolja, hogy a terméket a határidő utolsó napjáig postára adta vagy futárszolgálatnak átadta. Utánvéttel visszaküldött terméket a Webáruház nem vesz át.

5.4. A Webáruház áruházban kizárólag sérülésmentes, a kipróbáláshoz szükséges, rendeltetésszerűen használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A Webáruház követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

5.5. Elállásra vonatkozó igényt a vásárló e-mailben, postai úton vagy írásban jelentheti be „Vásárlástól való elállás” tárgyú megkeresésében.

5.6. Az e jogszabályon alapuló elállást nem kell megindokolni.

5.7. Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.

5.8. A termék ellenértékét, valamint a szállítási költséget (ha volt) legkésőbb a visszaszolgáltatási kötelezettség teljesítését követő 14 napon belül utaljuk vissza a vásárló által megadott bankszámlaszámra. A visszatérítés vonatkozik a termék vásárló részére történő kiszállítási költségekre is, kivéve, ha az elállással érintett termékkel együtt más olyan termék is kiszállításra került, amely tekintetében a vásárló nem élt elállási jogával.

5.9. A visszaküldött termék Webáruház részére történő visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. Amennyiben a vásárló nem a jelen ÁSZF és a jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát úgy a Webáruház a vételárat nem téríti vissza, azonban – előzetes egyeztetést követően – mód van a termék visszaküldésére a vásárló részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a vásárlót terhelik.


6. Kellékszavatosság, termékfelelősség, jótállás

Jótállás, termékszavatosság, kellékszavatosság tekintetében a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet és a 45/2014. (II.26) Kormány rendelet előírásai az irányadók.7. Panaszügyintézés

7.1 Panasztétel Szolgáltatónál
Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő a Szolgáltatónál a Szolgáltató fenti elérhetőségeinek bármelyikén.

Szóbeli panasz

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal kivizsgálja és orvosolja. Amennyiben Szolgáltatónak nincs lehetősége arra, hogy a szóbeli panaszt azonnal kivizsgálja és orvosolja, akkor jegyzőkönyvet vesz fel és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát üzlethelyiségben felvett szóbeli panasz esetén helyben átadja a Felhasználónak. Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyv másolati példányát a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.


Írásbeli panasz

Szolgáltató – az azonnal orvoslásra nem került panaszt – egyedi azonosítóval látja el a panasz azonosíthatóságának megkönnyítése érdekében. Szolgáltató a panaszt haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül kivizsgálja. Szolágáltató a panasz kivizsgálásának eredményét írásban közli a Felhasználóval a panasz megtételét követő legfeljebb 30 napon belül. A 30 napos határidőt Szolgáltató megtartottnak tekinti, amennyiben az írásbeli válasz megküldése a panasz megtételétől számított 30. napon megtörténik. Amennyiben Felhasználó panasza elutasításra kerül, akkor Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja Felhasználót.


7.2 Bírósági eljárás kezdeményezése

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között létrejött szerződésből vagy azzal kapcsolatban vita merül fel és a felek a vitát a felmerülésétől számított 30 napon belül nem tudják barátságos úton megoldani, akkor a jogvita rendezésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult.


7.3 Fogyasztókat megillető további vitarendezési lehetőségek

Panasztételi lehetőség a fogyasztóvédelmi hatóságnál
Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, Fogyasztó jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.


Békéltető testülethez fordulás lehetősége

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján a http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 linken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefonszám: +36 1 488 2131
Faxszám: +36 1 488 21 86
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
8. Felhasználási feltételek elfogadása

A Webáruház használatával Ön kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.9. Fizetés, a számla kiegyenlítése

Jelenleg a következő fizetési módok közül választhat:

Fizetés az áru átvételekor (utánvét)

A számla ellenértékét az áru átvételekor kell a kézbesítőnek (postás, futárszolgálat alkalmazottja, vagy Pick Pack Pontos-os átvétel esetén a helszíni munkatárs) átadni. A számlát a csomagban találja meg. A számla végösszege tartalmazza a szállítás díját is.

2021. február 15-től bevezetjük az utánvét költséget. Minden rendeléshez, amely nem online fizetéssel kerül kiegyenlítésre (azonnali bannkártyás fizetés vagy átutalás) utánvét költséget számítunk fel. Az utánvét költség a szállítási módtól, illetve a csomag értékétől független.

Banki átutalás

Beérkezés után 24 órán belül a rendelését feldolgozzuk, kiszámítjuk a szállítás díját és a megadott telefonszámon felvesszük Önnel a kapcsolatot. A bankszámla számát, a hivatkozási számot és az esetlegesen szükséges további adatokat emailben közöljük. Kérjük ennek alapján, a hivatkozási szám feltüntetésével, a teljes végösszeget bankszámlánkra átutalni szíveskedjék.

Szállítás: a számla végösszegének bankszámlánkon történő jóváírása után 24 órán belül. Végleges számlánkat az áruval együtt kapja meg. A szállítás díját számlánk tartalmazza.

Előzetes, illetve egyedi megállapodás esetén a fentiektől eltérő fizetési mód alkalmazása is lehetséges, ilyen irányú igénye esetén kérjük vegye fel a velünk a kapcsolatot. Tájékoztatjuk tisztelt vásárlóinkat, hogy minden esetben a vásárolt árunak megfelelő pontos számlát is küldünk, ezt kérni külön nem kell.

Tájékoztatjuk tisztelt vásárlóinkat, hogy minden esetben a vásárolt árunak megfelelő pontos számlát is küldünk, ezt kérni külön nem kell.

Bankkártyás fizetés

A bankkártyás fizetés révén ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott játékok vagy egyéb termékek megrendelése után önt a OTP Bank weblapjára irányítjuk, ahol a bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy ha a megjelenő felületen a "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a OTP Bank fizetési szerverén a kártya számát és lejárati dátumát megadják. A OTP Bank a VISA Classic, VISA Electron és Eurocard/MasterCard típusú kártyákat fogadja el.

Fontos! A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetében fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. Felhívjuk figyelmét, hogy bankkártyás fizetési módot nem tud használni, amennyiben kosarában előrendelt termékek vannak.

Az OTP Bank Simple rendszere a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes leírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén az OTP Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

Adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy a(z) Kocka Store Kft. (1037, Budapest, Csillaghegyi út 13., "Kelet A") által a(z) kocka.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.Kocka Store Kft. , Budapest, 2014. június 13.

Témák
Információk
Kocka.hu - szállítási információk
Kocka.hu - Vásárlói információk
Kocka.hu - szállítási információk